Teljes körű könyvelés

Leendő ügyfeleinkkel minden esetben szerződést kötünk. A szerződés tartalmazza,hogy milyen feladatokkal bízzák meg cégünket, a bizonylatátadást milyen határidőig kell teljesíteni, valamint a szolgáltatásunkért milyen munkadíjat számítunk fel. Megbízóink általában teljeskörű számviteli munkával bízzák meg cégünket, melynek részletes elemei az alábbiak:

Számviteli szolgáltatások

Főkönyvi könyvelés, amely tartalmazza a kimenő-, bejövő-, vegyes- és banki bizonylatok könyvelését (részünkre átadott számlák alapján tudjuk a bizonylatokat berögzíteni, bediktálás alapján nem áll módunkban rögzíteni)

Folyószámla könyvelés és vevők-, szállítók analitikus nyilvántartása

Befektetett eszközök főkönyvi könyvelése és analitikus nyilvántartása

Készletek főkönyvi könyvelése (ez esetben a megbízónk analitikus nyilvántartása alapján történik a könyvelés)

Pénzügyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartása

Követelések főkönyvi és analitikus nyilvántartása

Saját tőke főkönyvi és analitikus nyilvántartása

Kötelezettségek főkönyvi és analitikus nyilvántartása

Eredményszámlák folyamatos vezetése, a vállalkozás eredményének meghatározása

Beszámoló és a hozzá tartozó bevallások határidőre történő elkészítése. Megbízó igényeszerinti fordulónappal évközi beszámoló összeállítása.

Adóbevallások összeállítása és megfelelő határidőig történő benyújtása az adóhatóság számára. (Mindig a könyvelés adatai alapján, bediktálásra nem tudunk adatot szolgáltatni)

Adatbejelentési kötelezettségek teljesítése (rendelkezésre álló iratok és hiteles másolatok alapján, bediktálásra itt sem tudunk adatot szolgáltatni)


Bérszámfejtés

Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a foglalkoztatottakra vonatkozóan. (meglévő iratok alapján, bediktálásra nem áll módunkban adatszolgáltatást teljesíteni)

Bérszámfejtés (bér-, jövedelem és költségtérítés) és a hozzá tartozó dokumentációk  (bérjegyzék, kifizetési jegyzék és bérfeladások) elkészítése

Kilépő dolgozók igazolásainak elkészítése

Foglalkoztatottak béréből levont adók és járulék meghatározása, valamint az előbbiek alapján megállapított fizetendő adók és járulékok összegének elektronikus úton történő közlése az ügyféllel.

Bérügyi nyilvántartások vezetése (dokumentumok alapján)

Adó- és járulék bevallás elkészítése és beküldése

TB ügyintézés


Bérszámfejtési munkát könyveléstől függetlenül is vállalunk. Létszámtól függően, kedvezményt is tudunk biztosítani. Kedvezmény mértéke az árlista menüpontban tekinthető meg. 


Egyebek


Hatóságok (NAV, Önkományzat, OEP) előtti képviselet- általában revíziók, végelszámolási és felszámolási eljárások, valamint átalakulás esetén válik szükségessé

Adójogi eljárások esetén a beadványok elkészítése

Hitelkérelemhez szükséges dokumentációk összeállítása

Végelszámoláshoz szükséges dokumentációk összeállításe

Felszámoláshoz szükséges dokumentációk összeállítása

Átalakuláshoz szükséges dokumentációk összeállítása

Adónem váltás miatt szükségessé vált dokumentációk összeállítása